PhilHealth: mga uri ng ID, gastos, paano ito makukuha

Kung ikaw ay miyembro ng PhilHealth sa Pilipinas, maaaring interesado kang malaman kung paano makakuha ng PhilHealth identification card sa 2023. Ang PhilHealth ID card ay isang mahalagang dokumento na nagpapatunay sa iyong pagiging miyembro at pagiging kwalipikado para sa mga benepisyo at serbisyong pangkalusugan. Maaari din itong gamitin bilang opisyal na pagkakakilanlan para sa iba’t ibang transaksyon sa gobyerno at iba pang organisasyon.

Dapat ibigay ng mga miyembro ang kanilang Member Data Record (MDR) at/o PhilHealth ID bago mag-claim ng anumang benepisyo mula sa PhilHealth. Gayunpaman, madalas na napapabayaan ng mga miyembro ng PhilHealth na makuha ang ID na ito, kahit na ito ay madali at malayang makukuha. Sa karamihan ng mga kaso, ang numero ng miyembro lamang ang kinakailangan upang makagawa ng mga transaksyon.

Sa artikulong ito, sasabihin namin sa iyo kung paano makakuha ng PhilHealth ID card kung ikaw ay nagtatrabaho, hindi opisyal na nagtatrabaho, walang trabaho o isang senior citizen. Bibigyan ka rin namin ng impormasyon tungkol sa mga kinakailangan at tip para sa pag-a-apply ng PhilHealth ID card online o offline.

Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng valid ID card na magagamit para sa pampubliko at pribadong mga transaksyon ay nagbibigay-daan sa iyo upang mapakinabangan ang iyong mga benepisyo sa PhilHealth. Kaya naman mahalagang malaman kung paano kunin ang iyong PhilHealth ID number at card para mabisa mong mapakinabangan ang programa.

PhilHealth ID – ano ito?

Ang PhilHealth Identification Number (kilala rin bilang PIN o PhilHealth ID) ay isang natatangi at permanenteng numero na ibinibigay sa lahat ng nag-enroll sa PhilHealth. Ang numerong ito ay ginagamit upang tukuyin, i-verify ang pagiging karapat-dapat para sa mga benepisyo at pribilehiyo ng PhilHealth na ibinigay ng National Health Insurance Program.

Kasama ang PhilHealth identification number, makakatanggap ka rin ng ID card kapag nag-enroll ka sa programa. Kinukumpirma ng ID card na ito na ang may-ari ng card at ang kanilang mga dependent ay karapat-dapat para sa mga benepisyo at pribilehiyong ibinibigay ng National Health Insurance Program ng estado.

Ang PhilHealth ID ay isa ring valid ID na maaaring gamitin para sa iba’t ibang state at non-state transactions. Nagbibigay ito ng kaginhawaan ng pagbabayad ng buwanang mga premium o pag-file ng mga claim online.

Ang PhilHealth ba ay mandatory para sa lahat

Ang paglahok ng PhilHealth ay sapilitan para sa lahat ng Pilipino maliban sa ilalim ng ilang mga mutual supplementary insurance agreement sa Pilipinas. Ibig sabihin, lahat ng Pilipino, may trabaho man o self-employed, ay kailangang magparehistro sa PhilHealth at magbayad ng premium para magkaroon ng access sa mga benepisyo nito. Kabilang sa mga benepisyo ng PhilHealth ang basic minimum package at iba pang opsyonal na health insurance package na magagamit para sa iba’t ibang sakit at serbisyo.

Mga uri ng PhilHealth ID

May opsyon kang mag-aplay para sa dalawang uri ng PhilHealth ID card: ang regular na ID card at ang PhilHealth Insurance ID card.

Ang PhilHealth Identification Card ay isang paper card na makukuha ng lahat ng miyembro ng PhilHealth nang libre. Ito ay may iyong pangalan, PhilHealth identification number (PIN), lagda at photo space. Ang card na ito ay maaaring gamitin para sa mga transaksyon sa PhilHealth at accredited healthcare providers (HCIs), at para sa inpatient at outpatient na benepisyo mula sa mga accredited na healthcare provider. Maaari din itong gamitin bilang valid identifier para sa iba pang transaksyon ng gobyerno, hangga’t may ibinigay na ibang valid identifier. Gayunpaman, dapat tandaan na ang karamihan sa mga institusyon ng gobyerno at pampinansyal ay hindi itinuturing na isang wastong ID dahil sa kakulangan nito ng mga tampok na panseguridad.

Ang PhilHealth Insurance ID card, sa kabilang banda, ay isang mas advanced na card na may magnetic stripe at QR code. Naglalaman din ito ng iyong personal na impormasyon, larawan, uri ng dugo at mga fingerprint. Ang card na ito ay nagkakahalaga ng 90 pesos at may expiration date na tatlong taon. Magagamit ito hindi lamang para makakuha ng health insurance, kundi para ma-access ang iba pang serbisyo ng gobyerno, tulad ng SSS, GSIS, Pag-IBIG at NBI. Karamihan sa mga institusyon ng gobyerno at pananalapi ay itinuturing itong isang valid na ID dahil mayroon itong mga tampok na panseguridad.

Paano ako makakakuha ng PhilHealth ID?

Walang online application para makakuha ng PhilHealth ID. Ibig sabihin, kailangan mong personal na pumunta sa opisina ng PhilHealth o PhilHealth Express sa Pilipinas para makakuha ng PhilHealth ID.

Ang proseso ng aplikasyon para sa PhilHealth ID ay bahagyang naiiba para sa mga may trabaho at walang trabaho/self-employed na indibidwal, ngunit ang mga kinakailangan para sa PhilHealth ID ay pareho:

 • Dalawang kumpletong kopya ng PhilHealth Participant Registration Form (PMRF).
 • Dalawang kamakailang larawan (ang laki ng larawan para sa PhilHealth ID ay 1 x 1 pulgada o 2.54 x 2.54 mm).
 • Hindi bababa sa dalawang balidong ID card o isang kopya ng sertipiko ng kapanganakan na ibinigay ng PSA.
 • Sertipiko ng Barangay.

PhilHealth ID para sa mga nagtatrabahong miyembro

Kung nagtatrabaho ka sa isang pribadong kumpanya at walang PhilHealth number, pagkatapos ay hintayin ang iyong Human Resources person na magproseso ng iyong membership sa PhilHealth at magbigay sa iyo ng ID card. Narito kung ano ang kinakailangan:

 1. Kumpletuhin ang dalawang kopya ng PMRF.
 2. Ipadala ang PMRF sa iyong Human Resources Department.
 3. Maghintay hanggang ibigay sa iyo ng iyong employer ang iyong Participant Data Record (MDR) at PhilHealth ID card.

PhilHealth para sa mga self-employed at unemployed na kalahok

Kung hindi ka opisyal na nagtatrabaho o self-employed, kailangan mo munang magparehistro bilang isang boluntaryong miyembro at pagkatapos ay mag-apply para sa PhilHealth ID card:

 1. Punan ang dalawang kopya ng PMRF.
 2. Makipag-ugnayan sa iyong pinakamalapit na opisina ng health insurance o opisina ng PhilHealth Express.
 3. Ipadala ang PMRF.
 4. Hintayin ang iyong MDR at PhilHealth ID na maproseso, mai-print at maibigay sa iyo sa loob ng ilang minuto. I-double check ang lahat ng data.
 5. Isulat ang iyong PhilHealth ID number – gagamitin mo ito kapag nagbabayad ka ng iyong buwanang dapat bayaran o nag-aplay.

PhilHealth para sa mga Matatanda

Ang pamamaraan para sa pag-apply para sa PhilHealth ID card mula sa Office of Senior Services (OSCA) ay ang mga sumusunod:

 1. Kumpletuhin ang dalawang kopya ng PMRF.
 2. Kapag tapos ka nang sagutan ang mga form, ipadala ang parehong nakumpletong mga form sa OSCA sa lungsod o munisipalidad kung saan nakatira ang chapter.
 3. Hintayin na maibigay ang MDR at ID card.

Paano kumuha ng PhilHealth Insurance ID card

Para mag-apply ng PhilHealth Insurance digitized ID card, kakailanganin mong kumpletuhin ang mga sumusunod na hakbang:

 1. Bisitahin ang alinmang sangay ng Bayad Center o SM Business Center.
 2. Magbayad ng 90 pesos para maproseso ang aplikasyon.
 3. Kumuha ng resibo at application form.
 4. Punan ang application form at maglakip ng 1×1 na larawan.
 5. Ipadala ang nakumpletong application form at resibo sa alinmang opisina ng PhilHealth.
 6. Hintayin ang iyong bagong PhilHealth Insurance ID card na maihatid sa address na iyong tinukoy.

halaga ng kontribusyon ng PhilHealth

Mananatili sa 4% ang kontribusyon ng PhilHealth para sa 2023, katulad noong nakaraang taon. Nangangahulugan ito na ang buwanang kontribusyon ng isang empleyadong miyembro ay depende sa kanilang batayang buwanang suweldo.

Halimbawa, kung ang isang empleyado ay kumikita ng hanggang 10,000 pesos kada buwan, ang kanyang buwanang kontribusyon ay magiging 400 pesos, ngunit kalahati lamang ng halagang iyon ang babayaran niya (200 pesos), dahil ang kalahati ay binabayaran ng kanyang amo. Ang parehong naaangkop sa mga kumikita sa pagitan ng PHP 10,000.01 at PHP 79,999.99. Gayunpaman, para sa mga kumikita ng PHP 80,000 o higit pa, ang kanilang buwanang kontribusyon ay tataas sa 3,200 pesos, kung saan ang empleyado at employer ay mag-aambag ng tig-1,600 pesos.

Pagpapalit ng nawala o nasira na PhilHealth card

Para palitan ang nawala, nasira o nanakaw na PhilHealth ID kailangan mong sundin ang mga hakbang na ito:

 1. Bisitahin ang alinmang opisina ng PhilHealth, kabilang ang mga nasa mall, at dalhin ang iyong PhilHealth number at dalawang valid ID card.
 2. Kumuha ng form ng kahilingan at numero ng pila mula sa isang opisyal.
 3. Punan ang form ng kahilingan at lagyan ng tsek ang kahon na “PhilHealth Identification Card (PIC)”.
 4. Kung nawala o nanakaw ang iyong ID card, maglakip ng statement of loss sa iyong aplikasyon. Kung nasira ang iyong ID card, ibigay ang iyong lumang ID card sa isang opisyal.
 5. Maghintay ng iyong turn at ipakita ang nakumpletong form at mga kinakailangang dokumento sa opisyal.
 6. Maghintay ng ilang minuto habang ang iyong bagong ID card ay nai-print at naibigay sa iyo.

Sundin ang mga tagubiling ito para palitan ang PhilHealth Insurance:

 1. Bisitahin ang alinmang opisina ng PhilHealth, kabilang ang mga nasa mall, at dalhin ang iyong PhilHealth number at dalawang valid ID card.
 2. Kumuha ng application form at queue number mula sa isang opisyal.
 3. Sagutan ang application form at magbayad ng bayad na 90 pesos sa cashier’s desk.
 4. Kung nawala ang iyong ID card, maglakip ng statement of loss sa iyong application form. Kung nasira ang iyong ID card, ibigay ang iyong lumang ID card sa isang opisyal.
 5. Maghintay ng iyong turn at ipakita ang form, resibo at mga dokumento sa opisyal.
 6. Maghintay ng ilang minuto habang ang iyong bagong ID card ay nai-print at naibigay sa iyo.

FAQ

Kwalipikado ba ako para sa mga benepisyo ng PhilHealth?

Upang maging kuwalipikado para sa mga benepisyo ng PhilHealth, dapat kang isang aktibong miyembro na nakagawa ng hindi bababa sa siyam na buwanang pagbabayad sa loob ng huling 12 buwan bago ang iyong mga serbisyo sa ospital o outpatient. Bilang karagdagan, makipag-ugnayan sa PhilHealth accredited health care institution (HCI) at magbigay ng kinakailangang dokumentasyon, tulad ng Member Data Record (MDR) o PhilHealth Benefit Eligibility Form (PBEF) at PhilHealth Application Form 1.

Maaari ko bang gamitin ang PhilHealth sa ibang bansa?

Oo, ang PhilHealth ay maaaring gamitin sa ibang bansa sa ilalim ng ilang mga kundisyon. Ayon sa impormasyon mula sa PhilHealth, ang mga Pilipinong kalahok at ang kanilang mga dependent na naospital sa ibang bansa ay maaaring mag-apply para sa reimbursement ng kanilang mga medikal na gastusin sa loob ng 180 araw ng paglabas. Gayunpaman, ang benepisyong ito ay hindi nalalapat sa mga dayuhang kalahok.

Anong mga populasyon ang sakop ng PhilHealth?

Upang makatanggap ng mga benepisyo ng PhilHealth, ang mga miyembro ay dapat na regular na magbayad ng kanilang buwanang premium at magsumite ng kinakailangang dokumentasyon sa mga akreditadong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Nag-aalok ang PhilHealth ng iba’t ibang pakete ng benepisyo para sa iba’t ibang uri ng mga serbisyo sa pangangalagang pangkalusugan, kabilang ang pangangalaga sa inpatient, pangangalaga sa labas ng pasyente, pangangalaga sa pag-iwas, pangangalaga sa emerhensiya at iba pang serbisyong medikal.

Sino ang lifetime member ng PhilHealth?

Ang mga taong umabot na sa edad ng pagreretiro at gumawa ng hindi bababa sa 120 buwanang kontribusyon sa PhilHealth, gayundin ang mga dating miyembro ng Medicare SSS at GSIS, ay mga lifetime member ng PhilHealth. Kasama sa kategoryang ito ang mga taong edad 60 o mas matanda, mga tauhan ng militar na edad 56 o mas matanda, at mga retiradong minero ng SSS na edad 55 o mas matanda. Ang mga kalahok sa habambuhay ay tumatanggap ng panghabambuhay na saklaw nang hindi kinakailangang magbayad ng mga premium.

Available ba ang PhilHealth sa mga dayuhan?

Ayon sa Philippine Health Insurance Corporation (PhilHealth), maaaring samantalahin ng mga dayuhang naninirahan o nagtatrabaho sa Pilipinas ang mga benepisyo ng PhilHealth kung sila ay nakarehistro at regular na nag-aambag.
Ang buwanang kontribusyon para sa mga dayuhang kalahok ay batay sa kanilang buwanang kita, na maaaring mula sa PhP10,000 hanggang PhP100,000 o higit pa. Ang rate ng kontribusyon para sa 2023 ay 4% at ang mga pagbabayad ay maaaring gawin quarterly, semi-taon o taun-taon. Ang mga dayuhang retirado na may edad 60 taong gulang pataas na permanenteng residente ng Pilipinas ay maaari ding magparehistro sa PhilHealth at magbayad ng fixed contribution na PhP15,000 kada taon.

Comments